Franczyza

Jeśli chciałbyś zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi współpracy na zasadach franczyzy, skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz.

Informacje podstawowe
Imię i nazwisko/Nazwa firmy
Adres zamieszkania/Adres firmy
Telefon
Adres e-mail
Doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa
Doświadczenie w sektorze gastronomicznym
Informacje dotyczące lokalizacji restauracji
Miasto, w którym miałaby powstać restauracja?
Liczba mieszkańców miasta
Czy dysponuje Pan/Pani lokalem?
Powierzchnia lokalu
Adres lokalu